Polityka prywatności

W celu zapewnienia Użytkownikom Serwisu lekcjepokazowe.pl (dalej jako: „Serwis”) przejrzystości informacji o przetwarzaniu ich danych w związku z korzystaniem z naszego Serwisu udostępniamy naszą politykę prywatności. Znajdziesz tu informacje o przetwarzaniu przez nas, tj. Operatora Serwisu, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach naszego Serwisu oraz informacje o plikach cookies.

Wszelkie dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Operator Serwisu i administrator danych osobowych

Operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych zbieranych w ramach tego Serwisu jest Largo-Trade sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Świętego Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009743, NIP: 6422726107, REGON: 277541161.

Z Operatorem Serwisu możesz się skontaktować w formie:

– pisemnej – kierując korespondencję na adres: ul. Świętego Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski;

– mailowej – kierując korespondencję mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@largotrade.pl;

– telefonicznej – dzwoniąc pod numer telefonu: 32 410 73 90 / 607 717 001.

 1. Dane osobowe

 

Jakie dane zbieramy?

W ramach Serwisu zbieramy dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu zapisów na lekcję pokazową na stronie Serwisu. Są to przede wszystkim dane kontaktowe, takie jak: imię, adres e-mail, numer telefonu oraz miejscowość zamieszkania.

W związku z korzystaniem z naszego Serwisu przetwarzamy również pliki cookies, o których więcej dowiesz się w sekcji II. „Pliki cookies”.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podane formularzu zapisów na lekcję pokazową będziemy przetwarzać w następujących celach:

 • udostępnienia podanych przez Ciebie danych osobowych Organizatorowi lekcji pokazowych właściwemu według zadeklarowanego miejsca zamieszkania (lista Organizatorów dla miejsca zamieszkania dostępna jest tutaj). Twoje dane osobowe będą przekazane wyłącznie właściwemu dla Twojego miejsca zamieszkania Organizatorowi. Pozostali Organizatorzy nie otrzymają Twoich danych;
 • przechowywania informacji o dokonanym zapisie przez okres trwania kampanii organizacji lekcji pokazowych (okres przechowywania Twoich danych osobowych został podany poniżej).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe podane w formularzu zapisów na stronie naszego Serwisu przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podajesz nam dobrowolnie, a udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, kontaktując się z nami pisemnie lub mailowo. Informujemy jednak, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane przez nas przed chwilą cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które podasz w formularzu zapisu na lekcję pokazową, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania kampanii organizacji lekcji pokazowych przez Organizatora, tj. do dnia 30 września 2020 r. Po tym terminie wszelkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte i nie będą przez nas dalej przetwarzane w jakiejkolwiek formie.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzały wyłącznie osoby upoważnione przez nas do ich przetwarzania (nasi pracownicy i współpracownicy), a także podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celów przetwarzania. Podmiotami tymi są:

– firma informatyczna

– hostingodawca

Zgodnie z założeniami formularza zapisów na lekcję pokazową, podane przez Ciebie dane osobowe zostaną przekazane Organizatorowi lekcji pokazowej (lista Organizatorów dla miejsca zamieszkania dostępna jest tutaj), który będzie przetwarzał te dane jako odrębny administrator danych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Organizatora lekcji pokazowej znajdziesz tutaj .

Podanie danych osobowych

Podając w formularzu zapisów na lekcję pokazową swoje dane osobowe, dokonujesz tego dobrowolnie. W żaden sposób nie zmuszamy Cię do dokonania zapisu poprzez podanie nam tych danych. Jednakże bez podania swoich danych osobowych niemożliwe będzie zapisanie się na lekcję pokazową.

Decydując się na dokonanie zapisu na lekcję pokazową, prosimy o podanie wszystkich wymaganych danych oraz wyrażenie wszystkich wymaganych zgód. Tylko wtedy będzie możliwe zrealizowanie celów przetwarzania związanych z podaniem danych osobowych. Brak wyrażenia którejkolwiek z tych zgód skutkować będzie uniemożliwieniem nam lub Organizatorowi realizacji celów, dla których zbierane są te dane osobowe.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – jeśli zostaną nam podane – będą Ci przysługiwały następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacjach określonych w RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach określonych w RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
 • prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (informujemy, że nie będziesz podlegał/-a takim decyzjom).

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jednakże przed wniesieniem takiej skargi zalecamy uprzedni kontakt z nami w celu wyjaśnienia sprawy.

 1. Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Po to by lepiej realizować nasze usługi, będziemy przekazywać do Twojej przeglądarki sieciowej niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer Internetowy (nazywamy taki plik „kapsułką”/cookie). Taka kapsułka nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania Twoich preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich „kapsułek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:

– dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,

– zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.

Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora lekcji pokazowych

W związku z zapisaniem się na lekcję pokazową za pośrednictwem serwisu lekcjepokazowe.pl w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że: Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z zapisaniem się na lekcję pokazową jest Organizator lekcji pokazowej (lista Organizatorów dla miejsca zamieszkania wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest tutaj ). Zakres przetwarzanych danych Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane podane w formularzu zapisów na lekcję pokazową w serwisie lekcjepokazowe.pl, ewentualnie również inne dane, które zostaną przez Ciebie dobrowolnie podane w wiadomości mailowej bądź rozmowie telefonicznej. Dane, które będą zbierane, obejmować będą głównie: imię, adres e-mail, numer telefonu oraz miejsce zamieszkania. Mogą być również zbierane informacje dotyczące dziecka, na rzecz którego świadczona będzie usługa w zakresie lekcji pokazowej, np. wiek dziecka. Cel i podstawa przetwarzania danych Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • kontaktu z Tobą w związku z organizacją lekcji pokazowej – aby poinformować o szczegółach organizowanej lekcji pokazowej, zasadach i wymaganiach, odpowiedzieć na Twoje pytania i wyjaśnić powstałe wątpliwości, a także przypomnieć Ci o zbliżającej się lekcji pokazowej.
 • zapisu na lekcję pokazową;
 • badania satysfakcji z organizacji lekcji pokazowej.

Wszelki kontakt z Tobą będzie odbywał się drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail i/lub telefonicznie/ SMS na podany przez Ciebie numer telefonu. Informacje, które będziemy Ci przekazywać w związku z organizacją lekcji pokazowej, mogą stanowić informację handlową, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Z kolei kontakt z Tobą w formie elektronicznej bądź telefonicznie/ SMS realizowany będzie na podstawie zgody, którą wyrażasz w chwili zapisu na lekcję pokazową, a która stanowi zgodę, o której mowa w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460). Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane podajesz nam dobrowolnie, a udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, kontaktując się z nami pisemnie lub mailowo. Podobnie w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz kontakt mailowy lub telefoniczny/ SMS, ale wówczas nie będziemy mogli zrealizować usługi, na którą się zapisałeś/-aś. Informujemy także, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności dokonane przez nas przed chwilą cofnięcia zgody.   Okres przetwarzania danych Dane osobowe, które podasz w formularzu zapisu na lekcję pokazową, będą przez nas przetwarzane przez okres trwania kampanii organizacji lekcji pokazowych, tj. do dnia 30 września 2020 r. Po tym terminie wszelkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte i nie będą przez nas dalej przetwarzane w jakiejkolwiek formie. Odbiorcy danych osobowych Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania takich danych przez Organizatora lekcji pokazowej. Dane te mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Organizator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania, m.in. firmie informatycznej, hostingodawcy bądź firmie wspierającej Organizatora przy realizacji lekcji pokazowej . Innym osobom ani podmiotom dane nie będą ujawniane. Podanie danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji celów Organizatora lekcji pokazowych wskazanych powyżej. W przypadku podania danych osobowych zaznaczenie zgód na przetwarzanie danych, otrzymywanie informacji handlowych w związku z organizacją lekcji pokazowych oraz kontakt mailowy lub telefoniczny/SMS jest związane z realizacją celów przetwarzania, dla których dane te mają być zebrane. Brak podania danych osobowych bądź wyrażenia ww. zgód skutkować będzie brakiem zapisu na lekcję pokazową. Prawa osób, których dane są przetwarzane W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacjach określonych w RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach określonych w RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
 • prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (informujemy, że nie będziesz podlegał/-a takim decyzjom)

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jednakże przed wniesieniem takiej skargi zalecamy uprzedni kontakt z nami w celu wyjaśnienia sprawy.